Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/08/2021-00:56:00 AM
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tháng 8 năm 2021

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch tháng 8 năm 2021.


File đính kèm:
Tài_liệu_Hội_nghị_trực_tuyến.rar
Vụ Quản lý quy hoạch
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 907
  •