Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/01/2022-15:49:00 PM
Hội nghị tham vấn ý kiến về quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Để hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chất lượng, trình tự và thủ tục, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến các bộ, ngành trung ương và các đơn vị sở, ngành, địa phương của Tỉnh về quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 20/5/2020, trong đó nêu rõ mục tiêu là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh; phấn đấu đến năm 2030,

Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, là trung tâm kinh tế - xã hội, cực tăng trưởng có tác động lan tỏa đối với toàn vùng trung du và miền núi phía Bắc, tạo dựng nền kinh tế xanh với các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao.

Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành địa phương tích cực triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, quy hoạch đã hoàn thiện các bước theo quy trình pháp lý và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương.

Ảnh: MPI

Hội nghị được nghe báo cáo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tập trung vào các nội dung như phạm vi, ranh giới lập quy hoạch tỉnh; Quan điểm, mục tiêu, và tầm nhìn; Các chỉ tiêu phát triển chính; Phương hướng phát triển các ngành quan trọng và lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội; Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện; Phương án phân bố và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và các đơn vị hành chính cấp huyện; Phương án bảo vệ môi trường; Khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học; Phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu;…

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá về sự thống nhất giữa các số liệu hiện trạng đất, số liệu sử dụng đất, các quy hoạch chuyên ngành được tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện các báo cáo và tổng hợp vào hồ sơ để trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian tới./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=52657

    Tổng số lượt xem: 131
  •