Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/01/2020-15:14:00 PM
Số ký hiệu: 9836/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 31/12/2019
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Tham gia ý kiến đối với Hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch vùng đồng bằng Sông Cửu Long


File đính kèm:
20101230_Cong_van_xin_y_kien.docx
20191230__Du_thao_Quyet_dinh.docx
20191230_Du_thao_Thuyet_minh.docx
20191230_Ra_soat_Quy_hoach.doc
20191230_To_trinh.docx
    Tổng số lượt xem: 595
  •