Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/12/2021-15:53:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Ngày ban hành: 09/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
HosoNVlapQHvungTDMNPB.rar
2_2021_cvdi2021_8652_BKHDT.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 1009
  •