Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/09/2023-15:53:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc gửi xin ý kiến
Ngày ban hành: 13/09/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi xin ý kiến


File đính kèm:
vbdi_7861_7070_congvan_1_1.signed.pdf
3_Du_thao_xin_y_kien_Bo_Nganh_lan_1_thang_9-2023_vung_TDMNPB.zip
28.8.2023-DuthaoBaocaoQHV_TD&MNPB_-_XinykienBoQP&CA.pdf
1-_TDMNPB.rar
vbdi_7861_7677_congvan_1_2.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 3660
  •