Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/12/2021-16:34:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận
Ngày ban hành: 29/10/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
VĂN_BẢN_NINH_THUẬN_XIN_Ý_KIẾN.pdf
HỒ_SƠ_XIN_Ý_KIẾN.zip
    Tổng số lượt xem: 704
  •