Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/12/2021-16:40:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch vùng Tây Nguyên
Ngày ban hành: 13/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyênthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
VB-8617-(2021)-BKHDT-KhungDinhhuongQHvungT.Nguyen.pdf
461_-_PheduyetNVTaynguyensigned.pdf
    Tổng số lượt xem: 835
  •