Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/12/2021-16:40:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên
Ngày ban hành: 13/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
2_2021_cvdi2021_8620_BKHDT.signed.pdf
2_2021_cvdi2021_8794_BKHDT.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 346
  •