Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/09/2023-16:40:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Tây Nguyên gửi xin ý kiến
Ngày ban hành: 12/09/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Tây Nguyênthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi xin ý kiến


File đính kèm:
4-_HSLYK-TAY_NGUYEN.rar
    Tổng số lượt xem: 2987
  •