Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/09/2023-16:45:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng gửi xin ý kiến
Ngày ban hành: 12/09/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồngthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi xin ý kiến


File đính kèm:
Bao_cao_ĐMC_vung_DBSH_2023.09.18_Gui_BQLDA_lan_1_(xin_yk_bo_nganh_va_phan_bien).pdf
Bao_cao_quy_hoach_vung_DBSH_2023.09.18_Gui_BQLDA_lan_3_(xin_yk_bo_nganh_va_phan_bien).pdf
BDQH_DBSH_15-9-2023_-_so_do_phuong_huong.rar
BDQH_DBSH_15-9-2023_-_ban_do_hien_trang_2.rar
vbdi_7861_7631_congvan_1_2.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 4019
  •