Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/12/2021-17:39:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
Ngày ban hành: 25/11/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trungthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
Hosotrinhtham_dinhNhiemvulapQHvungBTB&DHMT.zip
    Tổng số lượt xem: 1009
  •