Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/09/2023-17:43:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch vùng Đông nam bộ trình thẩm định
Ngày ban hành: 15/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch vùng Đông Nam bộthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định


File đính kèm:
9198-TotrinhthamdinhQHvungDNB.pdf
Bao_cao_Danh_gia_moi_truong_chien_luoc.pdf
Bao_cao_tiep_thu_giai_trinh.pdf
Bao_cao_Tom_tat_Quy_hoach_vung.pdf
Bao_cao_Tong_hop_Quy_hoach_vung.pdf
COSODULIEUDONGNAMBO.rar
He_thong_so_do__ban_do_-_du_thao.rar
Y_kien_gop_y_cua_Bo__nganh__dia_phuong.rar
    Tổng số lượt xem: 4457
  •