Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/01/2022-14:42:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Hà Giang
Ngày ban hành: 06/01/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
Van_ban_cua_Vu.pdf
BC_thuyet_minh_QH_tinh_Ha_Giang.pdf
Phu_luc_Bao_cao_thuyet_minh_QH_tinh_Ha_Giang.pdf
Du_thao_Van_ban_cua_Bo_KH.DT.doc
    Tổng số lượt xem: 663
  •