Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/01/2022-14:51:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn
Ngày ban hành: 11/01/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
De_nghi_cua_tinh.pdf
Thuyet_minh_tong_hop_QHT_Bac_Kan.pdf
Van_ban_cua_Vu.pdf
Du_thao_van_ban_cua_Bo.doc
    Tổng số lượt xem: 718
  •