Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/02/2022-15:06:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành: 18/02/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
01-bao_cao_tong_hop-qht_vinh_phuc.pdf
02-phuluc-bctonghop.pdf
1._dmcvinhphuc-bc.pdf
2._phulucbaocaodmcvinhphuc_-_9.2.2022.pdf
3._bang_hop_y_kien_dmc_vp__giaitrinhtiepthuchinhsua_-_9.02.2022.pdf
    Tổng số lượt xem: 1540
  •