Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/02/2022-15:15:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành: 27/01/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
CVxinykienthamdinhQHtinhThanhhoa-27.01.2022_Pdung.docx
KHthamdinhQHTHanhHoa-27.01.2022_Pdung.docx
    Tổng số lượt xem: 952
  •