Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 05/03/2022-13:22:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành: 05/03/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
BCTH_QHT_Hung_Yen-Final-03.3.pdf
Bao_cao_ĐMC_cho_QH_tinh_Hung_Yen.pdf
bao_cao_nghien_cuu.pdf
    Tổng số lượt xem: 738
  •