Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 26/04/2022-15:49:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành: 22/4/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
Bao_cao_DMC_Quy_hoach_tinh_Tra_Vinh_-_Xin_y_kien.pdf
BC_Tong_hop_QH_tinh_Tra_Vinh_-_Xin_y_kien-final.pdf
Tom_tat_-_Bao_cao_tong_hop_QHT_Tra_Vinh_-_final_-_Xin_y_kien.pdf
He_thong_so_do___ban_do.rar
    Tổng số lượt xem: 512
  •