Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 28/04/2022-09:13:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 23/4/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
xinykien.pdf
dmc.zip
PA_Phân_bổ_và_Khoanh_vùng_đất_đai-20220412T071145Z-001.zip
Quy_hoạch_tổng_thể-20220412T071213Z-001.zip
    Tổng số lượt xem: 689
  •