Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/05/2022-09:38:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Long An
Ngày ban hành: 29/6/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Kèm Hồ sơBản đồ - Google Drive


File đính kèm:
1027_BC-SKHĐT_26-08-2022_28.8.2022._Cong_van_trinh_Hoi_dong_tham_đinh_quy_hoach_tinh_(final).signed.pdf
b._Báo_cáo_tóm_tắt.pdf
b._Báo_Cáo_Tổng_Hợp.pdf
b._Phụ_lục_tổng_hợp.pdf
c._Dự_thảo_quyết_định_phê_duyệt.pdf
d._Phụ_lục_giải_trình_2.pdf
e._DMC.pdf
f._PAPT_Công_Nghiệp_Năng_Lượng.pdf
f._PAPT_GTVT.pdf
f._PAPT_Nông_Nghiệp.pdf
    Tổng số lượt xem: 1177
  •