Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 09/05/2022-16:42:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành: 09/5/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
1._Bao_cao_tong_hop_quy_hoach_tinh.pdf
2._Bao_cao_tom_tat_quy_hoach_tinh.pdf
3._PHỤ_LỤC.pdf
4_Bao_cao_danh_gia_moi_truong_chien_luoc.pdf
BO_BAN_DO_06042022.rar
    Tổng số lượt xem: 564
  •