Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 10/05/2022-14:13:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành: 30/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
CV_2379_LaiChau.PDF
Bao_cao_tong_hop_QH_Lai_Châu.docx
    Tổng số lượt xem: 130
  •