Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 10/05/2022-17:55:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng
Ngày ban hành: 10/5/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
899_UBND_TH-06-05-2022_20220506044229620620_1signed758.pdf
452022_BCTH_QHT_Soc_Trang_-_lay_y_kien_Bo_nganh_tinh_202205060358221122.pdf
452022_BC_Tom_tat_QH_tinh_Soc_Trang_-_lay_y_kien_Bo_nganh_tinh_20220506035822386391.pdf
V2_BCTH_DMC_STR(28042022)_-_full_20220506035822863860.docx
    Tổng số lượt xem: 612
  •