Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/05/2022-16:06:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng
Ngày ban hành: 11/05/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
Bao_cao_so_bo_lan_6_-_Phuong_an.docx
Bao_cao_so_bo_lan_6-_Hien_trang.docx
Bao_cao_tom_tat_-_hien_trang.docx
Bao_cao_tom_tat_-_phuong_an.docx
Bao_cao_DMC_du_thao_2_3.2022.pdf
BAN_DO_QH.zip
    Tổng số lượt xem: 218
  •