Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/05/2022-16:09:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh An Giang
Ngày ban hành: 12/05/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
An_Giang_420_lay_y_kien_QH_tinh_An_Giang.pdf
01._BCTH_QHT_An_Giang.pdf
02._BCTT_QHT_An_Giang.pdf
03._Phu_luc_QHT_An_Giang.pdf
05._Bao_cao_DMC_An_Giang.pdf
04._Ban_do_A0_-_An_Giang.rar
    Tổng số lượt xem: 309
  •