Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/05/2022-16:25:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Cần Thơ
Ngày ban hành: 12/05/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
1_bao_cao_tong_hop_quy_hoach_tpct_ngay_05_5_2022_compressed.pdf
2_bao_cao_tom_tat_quy_hoach_tpct_ngay_05_5_2022_compressed1.pdf
3_bao_cao_danh_gia_moi_truong_chien_luoc_quy_hoach_tpct_ngay_05_5_2022_compressed1.pdf
3a_bao_cao_tom_tat_dmc_quy_hoach_tpct_ngay_05_5_2022_.pdf
cv_1720_1_signed.pdf
4._He_thong_Ban_do_Quy_hoach_TPCT_(ngay_05-5-2022).zip
    Tổng số lượt xem: 291
  •