Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20/05/2022-13:51:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành: 20/5/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

https://drive.google.com/file/d/1dYPIfpwZnXaTGnBKKl04vEIIXnmidgYi/view


File đính kèm:
2022.4.28._Bao_cao_DMC.doc
2022.05.05._BC_TONG_HOP_QH_Cao_Bằng._final_gui_tinh.docx
20220505.__Bao_cao_tom_tat_QH_CB_final._gui_tinh.docx
    Tổng số lượt xem: 518
  •