Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/07/2023-10:43:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn trình thẩm định
Ngày ban hành: 18/7/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định


File đính kèm:
1_To_trinh_tham_dinh_QHT_Lang_Son.pdf
2.1._Báo_cáo_Quy_hoach_tinh_Lang_Son.rar
2.2._Báo_cáo_tóm_tắt_QHT_Lang_Son.rar
3._Dự_thảo_QĐ_cua_TTg_phê_duyệt_quy_hoach_LS.rar
4._BC_tổng_hợp_ý_kiến_góp_ý__bản_sao_ý_kiến_góp_ý.rar
5._Báo_cáo_tiếp_thu_giải_trình_ý_kiến_góp_ý.rar
7._Van_ban_Bo_TNMT_ve_DMC.pdf
Bao_cao_DMC_QHT_Lang_Son.pdf
    Tổng số lượt xem: 1168
  •