Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/08/2023-14:25:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế trình thẩm định
Ngày ban hành: 03/8/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thừ Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1bCiM_6RwJ8zw-0wpOX8II4YBV-PAuJe5/view?usp=drive_link

Cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1F3yUQdqJ00WGO8_2280oGGcM5KcWbt4d


File đính kèm:
1_To_trinh_3191_So_KHDT_trinh_HDTD_QG_QH_tinh_-_27_07_2023.pdf
2_BC_Tong_hop_V58_-_EDIT04_16h_29_07_23.docx
3_BC_Tom_tat_V21_-16h_29_07_2023.docx
4_Du_thao_QĐ_phe_duyet_QH_TTH_V64_17h_28_07_2023.docx
5_SKHDT_BC_3207_Tong_hop_cac_y_kien_gop_y_quy_hoach_tinh.pdf
6._Ban_sao_gop_y_cua_Bo_nganh_va_Dia_phuong.rar
7_PL_1_Giai_trinh_y_kien_bo_nganh_va_dia_phuong_31_07_2023.docx
8_BC_DTM_25_07_23.docx
10_CV_7321_UBND_tinh_thong_nhat_noi_dung_QH_tinh.pdf
CV_2334_Y_kien_Bo_TNMT_ve_DMC.pdf
    Tổng số lượt xem: 1855
  •