Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 10/08/2023-15:26:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Hòa Bình trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 10/08/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1gTh6SMXrjEUhN7YsfJZ8AvaeyrN2jZgD

CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1dgsuk9_t7X1xe7qNQTQ-n-wyBU_ta7f5


File đính kèm:
01._Báo_cáo_Tổng_hợp_+_Phụ_lục-20230810T082325Z-001.zip
02._Báo_cáo_Tóm_tắt-20230810T082356Z-001.zip
03._Báo_cáo_ĐMC-20230810T082409Z-001.zip
04._Dự_thảo_quyết_định_phê_duyệt_-20230810T082426Z-001.zip
05._Báo_cáo_giải_trình__tiếp_thu_ý_kiến-20230810T083246Z-001.zip
06._Tổng_hợp_các_văn_bản_góp_ý_HĐTĐ-20230810T083308Z-001.zip
    Tổng số lượt xem: 1300
  •