Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14/08/2023-11:00:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận trình phê duyệt
Ngày ban hành: 14/08/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt

Hệ thống Sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/18OhqLfOnhzlRM57NR0DL1E65wIxNIdng


File đính kèm:
01-TTr_UBND_Tỉnh_trình_TTg_PD_QHT_Ninh_Thuận-20230813T164617Z-001.zip
02-Báo_cáo_Quy_hoạch-20230813T164618Z-001.zip
03-Dự_thảo_Quyết_định_phê_duyệt-20230813T164727Z-001.zip
04-BC_Tổng_hợp_ý_kiến_góp_ý-20230813T164731Z-001.zip
05-Báo_cáo_đánh_giá_môi_trường_chiến_lược-20230813T164748Z-001.zip
06-Báo_cáo_thẩm_định_quy_hoạch-20230813T164753Z-001.zip
07-Báo_cáo_giải_trình__tiếp_thu_ý_kiến_thẩm_định-20230813T164757Z-001.zip
09-Nghị_quyết_HĐND_PD_QHT-T5-2023-20230813T164947Z-001.zip
10-BC_RÀ_SOÁT_SAU_thẩm_định-20230813T165257Z-001.zip
    Tổng số lượt xem: 805
  •