Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/08/2023-15:58:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Điện Biên trình thẩm định
Ngày ban hành: 23/08/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/13Ho1RfX-agLyL1KlJh5FYrg5YDmd0g75?usp=sharing

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1Ra13jxHZqHkK83171FbPUqbftI8_p7Vg/view?usp=sharing


File đính kèm:
3._TMTH.pdf
2._TMTT.pdf
3._Du_thao_QĐPD_Ttg_Dien_Bien.pdf
BAO_CAO_TIEP_THU___GIAI_TRINH.pdf
4._NDDX_Ngành.rar
5._NDDX_Huyen.rar
BC_ĐMC_tỉnh_Điện_Biên_sau_góp_ý_BTNMT_18_thang_8_2023.pdf
vbden_1921_34040_1_38.pdf
    Tổng số lượt xem: 627
  •