Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/08/2023-10:44:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Hưng Yên trình thẩm định
Ngày ban hành: 24/08/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1MVHA-9u7AvDTTzAuLcoi9UnUa-TCHZ-c?usp=sharing


File đính kèm:
7e5d594d3566dc5d2._Dự_thảo_Quyết_định_tỉnh_Hưng_Yên_(05.6.2023).docx
75a369f18750697d2023.06.15.Bao_cao_ĐMC_QHT_Hung_Yen_(Ban_cuoi).pdf
1747a6d74f1a7fdd8._Công_văn_3310_UBND_tỉnh_HY.pdf
a6cac5addb924d5dTờ_trình_SKH_1496_ngày_07-6-23.pdf
ccd51d1f224ddf5d3.BCTH_QHT_Hung_Yen_nop_tham_dinh_06.6.2023.pdf
d18b25799c9885cd1945_Báo_cáo_TH_tiếp_thu_giải_trình_ý_kiến_-ĐMC-T6.pdf
df4fa86e5c592ded4.BCTT_QHT_Hưng_Yên_nộp_thẩm_định_06.6.2023.pdf
fa1a3e76b4ea841d5._BC_giải_trình_tiếp_thu_T6.rar
    Tổng số lượt xem: 669
  •