Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14/11/2023-11:18:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc trình thẩm định
Ngày ban hành: 14/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1TBd8RZdSStzKb3LCrcuNa4CTMc8dTZzs?usp=sharing


File đính kèm:
1._TotrinhthamdinhQHvungTDMNPB.pdf
2._DuthaoQDTTgQHvungTDMNPB.pdf
3._BaocaoTonghopvungTDMNPB.pdf
4._BaocaoTomTatvungTDMNPB.pdf
5.1_BaocaoGiaitrinhYkienThanhvienHoidongthamdinh.pdf
5.2_BaocaoGiaitrinhYkienBonganhDiaphuong.pdf
5.3_BansaoYkiengopy.pdf
6._BaocaoDMC.pdf
8._KehoachThamdinhvungTDMNPB.pdf
    Tổng số lượt xem: 1443
  •