Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14/11/2023-11:18:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc trình thẩm định
Ngày ban hành: 14/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1geeV6ijN9tvRlXs-tvRUU5VnOP5Bmkcu?usp=sharing


File đính kèm:
1_TotrinhthamdinhQHvungTDMNPB-9194_231114_174430.pdf
2._231114_TDMNPB_DuthaoQDTTgQHvungTDMNPB(14.11.2023).pdf
3._231114_TDMNPB_Du_thao_BCTH.pdf
4._231114_TDMNPB_Du_thao_BCTT.pdf
5._231114_TDMNPB_Ban_sao_y_kien_gop_y.pdf
6._231110_TDMNPB_BC_DMC.pdf
7._231114_TDMNPB_He_thong_so_do.pdf
8.1_231114_TDMNPB_BC_Giai_trinh_Chuyen_gia.pdf
8.2_231114_TDMNPB_BC_Giai_trinh_Bo_nganh_dia_phuong.pdf
    Tổng số lượt xem: 826
  •