Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14/11/2023-14:30:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng trình thẩm định
Ngày ban hành: 14/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Vùng Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1GxeZNpeTVYJN-Q7tvUVuH5dXRFt_kZJt?usp=sharing


File đính kèm:
1._To_trinh_tham_dinh_QH_vung_DBSH_(ban_chinh_thuc).pdf
2._Dự_thảo_Quyết_định_phê_duyệt_Quy_hoạch_Vùng_ĐBSH_(trinh_tham_dinh).pdf
3._Bao_cao_quy_hoach_vung_DBSH_(trinh_tham_dinh).pdf
4._Bao_cao_tom_tat_quy_hoach_vung_DBSH_(trinh_tham_dinh).pdf
5._Bao_cao_tong_hop_y_kien_góp_ý_quy_hoạch.pdf
5.1.__Y_kien_gop_y_cua_cac_Bo_nganh__dia_phuong_Kem_theo_muc_5.rar
6._Bao_cao_tiep_thu_giai_trinh_y_kien_quy_hoach_vung_DBSH_(trinh_tham_dinh).pdf
7._Bao_cao_ĐMC_-_Quy_hoach_vung_ĐBSH_(trinh_tham_dinh).pdf
8_KehoachThamdinhVungDBSH.pdf
    Tổng số lượt xem: 1166
  •