Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/11/2023-12:56:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung trình thẩm định
Ngày ban hành: 15/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1xHWIi8rz5vjTV58HBwxOYlhra0PQfyNQ?usp=sharing


File đính kèm:
231118_-_VN2533_-_BCTH_QHV_BTB-DHMT_-r00_-_clean_-_TP_(1).pdf
231118_-_VN2533_-_BCTT_QHV_BTB-DHMT_r04_clean_up.pdf
03._231118-_VN2533_-_DuthaoQDpheduyetQHBTBDHMT.pdf
231118_-_VN2533_-_Bao_cao_giai_trinh_y_kien_gop_y.pdf
05._231116_-_VN2533_-_DMC_BTB-DMT_V_7.1.pdf
05._Tap_hop_cac_y_kien_gop_y.rar
01_9196_TotrinhthamdinhQH.pdf
    Tổng số lượt xem: 809
  •