Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/11/2023-13:20:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ gửi xin ý kiến
Ngày ban hành: 22/09/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
5._Bao_cao_DMC_-_QHV_Dong_Nam_Bo_-_Ra_soat.pdf
2._Bao_cao_tiep_thu_giai_trinh_tham_dinh_QHV_vung_DNB.pdf
6._So_do_ban_do_A3_Ra_soat_sau_tham_dinh.rar
3-4.Bao_cao_quy_hoach.rar
    Tổng số lượt xem: 303
  •