Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 16/11/2023-14:31:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình phê duyệt
Ngày ban hành: 16/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt


File đính kèm:
15550-UBND-RasoattongthehosoQHBRVT.pdf
cong_van_de_nghi_ubnd_tinh_gui_bo_khdt_ve_ho_so_trinh_thu_tuong_phe_duyet_qh-1.pdf
cv_15437-Tiepthugiaitrinh.pdf
ttr_282s.pdf
2.du_thao_quyet_dinh_phe_duyet_qh_tinh_11.23.pdf
3._bao_cáo_tổng_hợp_quy_hoạch_hoan_thiện_sau_cv_7692_bkhđt_11.2023.pdf
3.1._bao_cao_tom_tat_quy_hoach_2023.11.pdf
5.bao_cao_dmc__bổ_sung_sau_rà_soát_tổng_thể.pdf
    Tổng số lượt xem: 1164
  •