Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 21/11/2023-17:02:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 21/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1a52a9TfbrTEFvxKBBE0sFtZurqT4KVWA?usp=drive_link


File đính kèm:
Nghị_quyết_HĐND_thông_qua_quy_hoach_tinh_vp_2021-2030_0001.pdf
01-Văn_bản_UBND_tỉnh_thống_nhất__kết_quả_rà_soát_hoàn_thiện_sau_họp_thẩm_định.pdf
02-_Văn_bản_SKH_trình_Hội_đồng_thẩm_định__rà_soát_kết_thúc_thẩm_định.pdf
03-Dự_thảo_Quyết_định_phê_duyệt.rar
04-Báo_cáo_Quy_hoạch_Tỉnh.rar
05-Báo_cáo_đánh_giá_DMC.rar
06-BC_tiếp_thu_và_giải_trình_của_các_thành_viên_HĐTĐ.rar
07-_Báo_cáo_thẩm_định_(và_Biên_bản_họp_thẩm_định).rar
08-_Báo_cáo_giải_trình__tiếp_thu_ý_kiến_thẩm_định.rar
    Tổng số lượt xem: 588
  •