Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/11/2023-10:25:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch Thành phố Hà Nội xin ý kiến
Ngày ban hành: 23/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xin ý kiến

- Hệ thống bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1kFtcfhTTshoEo-lp_JUb-sFRIgPeLXfr?usp=sharing


File đính kèm:
Báo_cáo_Tổng_hợp_Quy_hoạch_Thủ_đô_Hà_Nội_thời_kỳ_2021_-_2030__tầm_nhìn_đến_năm_2050.pdf
BC_DMC_Quy_hoạch_Thủ_đô_Hà_Nội.pdf
    Tổng số lượt xem: 508
  •