Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 27/11/2023-15:58:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 27/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1WrOfACs3z8X0ng90_iJCZwr88ectet0T?usp=sharing


File đính kèm:
0.1_Danh_mục_tài_liệu.pdf
1.1._To_trinh_cua_SKHDT_gui_HDTD.pdf
1.2._To_trinh_gui_Thu_tuong.pdf
2._Bia_BCTH_2023.pdf
2._Du_thao_Quyet_dinh_20.11.2023.pdf
3._Bia_BCTT_2023.pdf
3_BC_Tom_tat_V21_-20_11_2023_co_Phu_luc.pdf
4._Cong_van_giai_trinh_4782.2023.pdf
4.1._Giai_trinh_y_kien_theo_BCTD.docx
4.2._Giai_trinh_y_kien_HDTD_QH_Hue.pdf
4.3._Giai_trinh_bao_cao_DMC.pdf
5._Bao_cao_DMC.pdf
7._BC_tham_dinh_và_ban_sao_cac_y_kien_theo_BCTD_so_8654.pdf
8._Cong_van_UB_tinh_thong_nhat_noi_dung_ra_soat.pdf
    Tổng số lượt xem: 573
  •