Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20/12/2023-17:33:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 20/12/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định


File đính kèm:
01._DuthaoTTrpheduyetQHvungBTBDHMT.pdf
02._BCTH&BCTT-BTBDHMT.rar
03._DTQD-BTBDHMT.rar
04.__BC_tiep_thu_y_kien_gop_y_QH_-_BTB-DHMT.rar
05._BC_DMC-BTBDHMT.pdf
06.BCTD-BTBDHMT.pdf
07._BC_tiep_thu_y_kien_tham_dinh_-BTBDHMT.rar
0.8_link_HT_so_do_ban_do_&_CSDL.docx
vbdi_7861_10888_congvan_1_6.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 805
  •