Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 26/12/2023-17:33:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch Vùng Tây Nguyên rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 26/12/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định


File đính kèm:
1-_Dự_thảo_Tờ_trình_phê_duyệt_QH.zip
2-_Báo_cáo_tổng_hợp_&_BC_tóm_tắt.zip
3_-_Dự_thảo_Quyết_định_phê_duyệt_QH.zip
4-_Báo_cáo_giải_trình_ý_kiến_góp_ý_qh_&_Bản_sao_ý_kiến_góp_ý_QH.zip
5-_Báo_cáo_DMC.zip
6-_Báo_cáo_thẩm_định_QHV.zip
7-_Báo_cáo_giải_trình_ý_kiến_thẩm_định.zip
0.8_link_HT_so_do_ban_do_&_CSDL_TN.docx
vbdi_12089_144_congvan_1_6.signed.pdf
vbdi_12089_533_congvan_1_6.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 536
  •