Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 09/04/2024-14:29:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch Thành phố Hà Nội trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 09/04/2024
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định


File đính kèm:
0._Tờ_trình_gửi_Hội_đồng_thẩm_định.pdf
1._BCTH_QH_Thủ_đô.pdf
1.1._Phụ_lục_BCTH_QH_Thủ_đô.pdf
2._BCTT_QH_Thủ_đô.pdf
3._Dự_thảo_QĐ_TTg_QH_Thủ_đô.pdf
4._BC_giải_trình.pdf
4.1_Báo_cáo_tổng_hợp_ý_kiến_và_giải_trình.docx
4.2._Giai_trinh_y_kien_BC_DMC_sau_họp_HĐTĐ.pdf
5._BC_DMC_quy_hoach_Ha_Noi.pdf
BẢN_ĐỒ_HIỆN_TRẠNG-20240408T073822Z-001.zip
BẢN_ĐỒ_PHƯƠNG_ÁN-20240408T073859Z-001.zip
CSDL_QUY_HOẠCH_TP_HÀ_NỘI.gdb_20240313.rar
    Tổng số lượt xem: 1982
  •