Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Tây Ninh hướng tới mục tiêu phát triển tổng thể, đồng bộ nhanh, bền vững (20/04/2020-15:42:00 PM) 20/04/2020
Họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (20/04/2020-15:27:00 PM) 20/04/2020
Họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (30/03/2020-09:15:00 AM) 30/03/2020
Tỉnh Sơn La xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới dựa trên cả 4 trụ cột phát triển kinh tế - văn hóa - bảo vệ môi trường - đảm bảo quốc phòng an ninh (30/03/2020-09:12:00 AM) 30/03/2020
Quảng Bình phát huy tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo (30/03/2020-09:09:00 AM) 30/03/2020
Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: Hướng tới phát triển bền vững các trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường (19/03/2020-11:18:00 AM) 19/03/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (19/03/2020-11:16:00 AM) 19/03/2020
Bắc Ninh xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (27/02/2020-09:02:00 AM) 27/02/2020
Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (27/02/2020-08:58:00 AM) 27/02/2020
Thông tin về các tổ chức tư vấn lập quy hoạch (Tham khảo) (25/02/2020-09:59:00 AM) 25/02/2020
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>