Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Mô tả, trính yếu nội dung, chi tiết
15 dòng trong 1 trang
1
STTSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
172/2019/NĐ-CP30/08/2019Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

pdf
2751/2019/UBTVQH1416/8/2019Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết giải thích một số Điều của Luật quy hoạch

pdf
356/2019/NĐ-CP24/6/2019Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

pdf
453/2019/NĐ-CP17/6/2019Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

pdf
508/2019/TT-BKHĐT17/05/2019Chính phủ

Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

641/2019/NĐ-CP15/5/2019Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

pdf
737/2019NĐ-CP07/05/2019Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quy hoạch

pdf
837/2019/NĐ-CP07/05/2019Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch (Phụ lục bản word)

doc
937/2019/NĐ-CP07/05/2019Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch (bản word)

doc
1001/2018/UBTVQH28/12/2018Quốc hội

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

doc
1135/2018/QH1429/11/2018Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

doc
1274/2018/QH1420/11/2018Quốc hội

Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

pdf
13113/2018/TT-BTC15/11/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

pdf
1428/2018/QH1415/06/2018Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

pdf
1521/2017/QH1424/11/2017Quốc hội

Luật Quy hoạch

pdf
15 dòng trong 1 trang
1