Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Mô tả, trính yếu nội dung, chi tiết
54 dòng trong 3 trang
1 2 3
STTSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
1Tài liệu tham khảo08/8/2019 

Tài liệu hướng dẫn xây dựng dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh (tham khảo)

rar
2280/BKHĐT-QLQH26/7/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hội thảo kết nối quá trình lập quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Thí điểm đối với quy hoạch tỉnh Bến Tre

rar
35184/BKHĐT-QLQH25/7/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v trả lời thắc mắc liên quan đến Luật quy hoạch - Công ty Vinaconsult

pdf
4668/QLĐT-CS11/7/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

pdf
54315/BKHĐT-QLQH24/6/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v một số nội dung quy định tại Luật số 35/2018/QH14

pdf
63594/BKHĐT-QLQH30/5/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v ý kiến xử lý dự án Quy hoạch tiêu thoát luc khu vực lòng chảo Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

pdf
73410/BKHĐT-QLQH23/5/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v xử lý vướng mắc liên quan đến quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tỉnh Bình Thuận

pdf
83324/BKHĐT-QLQH21/5/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v hướng dẫn các nguồn vốn lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh

pdf
93217/BKHĐT-QLQH16/5/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v phân bổ vốn đầu tư để triển khai thực hiện các dự án quy hoạch trong năm 2019 tỉnh Phú Yên

pdf
103022/BKHĐT-QLQH10/5/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v ý kiến đối với 02 đồ án Điều chỉnh quy hoạch về vật liệu xây dựng của tỉnh Hòa Bình

pdf
111640/BKHĐT-QLQH15/3/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/2/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

pdf
121401/BKHĐT-QLQH06/3/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

pdf
13985/BKHĐT-QLQH18/2/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v lựa chọn tổ chức tư vấn lập Quy hoạch chung thành phố Cà Mau

pdf
1433/BKHĐT-QLQH03/1/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v một số nội dung vướng mắc liên quan đến bố trí vốn lập quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội thự hiện năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố

pdf
158692/BKHĐT-QLQH06/12/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v hướng dẫn việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

pdf
168627/BKHĐT-QLQH04/12/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v hướng dẫn xác định nguồn vốn bố trí nguồn vốn để lập mới và thanh toán nợ các dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

pdf
178614/BKHĐT-QLQH03/12/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

pdf
188255/BKHĐT-TH19/11/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v dự phòng KHĐT trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành, địa phương và KHĐT công năm 2019

pdf
197136/BKHĐT-QLQH08/10/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư

pdf
206987/BKHĐT-QLQH02/10/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

pdf
54 dòng trong 3 trang
1 2 3