Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Mô tả, trính yếu nội dung, chi tiết
11 dòng trong 1 trang
1
STTSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
1110/NQ-CP02/12/2019Chính phủ

Nghị Quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch

pdf
21314/QĐ-HĐTĐ04/09/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

pdf
363/NQ-CP26/8/2019Chính phủ

Nghị quyết Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

pdf
4892/QĐ-TTg17/7/2019Thủ tướng Chính phủ

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

pdf
5878/QĐ-TTg15/7/2019Thủ tướng Chính phủ

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

pdf
61226/QĐ-TTg24/09/2018Thủ tướng Chính phủ

Quyết định thành lập hội đồng Quy hoạch Quốc gia

pdf
7995/QĐ-TTg09/08/2018Thủ tướng Chính phủ

Quyết định giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

pdf
8480/QĐ-BKHĐT16/04/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định về việc thành lập Nhóm thư ký giúp việc và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác thi hành Luật quy hoạch

pdf
9404/ QĐ-TTg13/04/2018Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

pdf
101322/ BKHĐT-QLQH 08/03/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về việc thực hiện Nghị quyết số 11NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch

pdf
1111/ NQ-CP05/02/2018Chính phủ

Nghị quyết về triển khai thi hành Luật quy hoạch

pdf
11 dòng trong 1 trang
1