Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/06/2019-09:59:00 AM
Khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày 10/5/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lập Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong khuôn khổ của tiểu dự án 6, thuộc Hợp phần 1, Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL. Trên cơ sở Luật quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, Dự án lập Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là dự án đầu tiên thí điểm việc tổ chức lập quy hoạch vùng theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành của Luật quy hoạch. Dự án có phạm vi ảnh hưởng không chỉ đối với các tỉnh, thành phố của vùng ĐBSCL mà có ý nghĩa lan tỏa đối với việc lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 trên phạm vi cả nước. Theo dự kiến, Dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 12/2020.

Để việc tổ chức lập và triển khai thực hiện quy hoạch vùng ĐBSCL thành công, đồng bộ và hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành và địa phương, sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình lập và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Mạnh, việc lập quy hoạch vùng ĐBSCL theo cách tiếp cận mới, phương pháp mới được kỳ vọng, mang đến tầm nhìn mới, cơ hội mới, đưa vùng ĐBSCL vươn lên trở thành Vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước, đón đầu các xu thế phát triển toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển vùng ĐBSCL bền vững trên cả 03 phương diện kinh tế - xã hội - môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

ĐBSCL là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của cả nước với các thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, các loại trái cây. Tuy nhiên, ĐBSCL hiện nay có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức trung bình của cả nước. Bên cạnh đó, vùng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức do tác động của biến đổi khí hậu, các hoạt động phát triển ở thượng nguồn châu thổ, khai thác sử dụng tài nguyên với cường độ cao, thiếu bền vững, gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng. Để giải quyết các vấn đề, thách thức của Vùng, Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ đã đưa ra 05 nhóm giải pháp tổng thể, trong đó có nhóm giải pháp về xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia, tư vấn trình bày một số nội dung như: Giới thiệu về việc tổ chức lập Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Trình bày về cách tiếp cận quy hoạch Vùng, phương pháp luận, tiến độ, thách thức, cơ hội và kết quả mong đợi của Dự án. Bên cạnh đó, các đại biểu cùng nhau chia sẻ, trao đổi các vấn đề, ý tưởng và một số nội dung liên quan đến quy hoạch vùng ĐBSCL.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=43156

    Tổng số lượt xem: 661
  •