Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/07/2019-10:16:00 AM
Số ký hiệu: 114/UBND-VP2
Ngày ban hành: 19/11/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Nam Định Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
Rà_soát_QH_bãi_bỏ_-_UBND_Tỉnh_Nam_Định.pdf
    Tổng số lượt xem: 122
  •