Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/07/2019-11:14:00 AM
Số ký hiệu: 33/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 03/1/2019
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

V/v một số nội dung vướng mắc liên quan đến bố trí vốn lập quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội thự hiện năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố


File đính kèm:
190103_Ha_Noi.pdf
    Tổng số lượt xem: 244
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa